úterý 9. srpna 2016

Lepší budoucnost mohou mít děti už za “dvě třicet”

Vzpomínáte si, jak s vámi rodiče nebo prarodiče dělali domácí úkoly? Pamatujete, jak s vámi procházeli vyjmenovaná slova nebo vám vymýšleli poučku, jak si například zapamatovat opery od Bedřicha Smetany? Ne každé dítě má doma podobnou podporu. Právě jim můžete vzdělání ulehčit.

Jejich rodiče řeší komplikované životní problémy, mnohdy sami nemají dostatečné vzdělání. Svým dětem chtějí se školou pomoci, ale neví, jak na to. S tím jim pomáhá organizace Člověk v tísni a vy můžete s ní, když přispějete prostřednictvím dárcovské aplikace Melinda.

Co si koupíte za 2,30 Kč? Rohlík? Žvýkačku? A co třeba lepší vzdělání? Kdyby nás 10 000 věnovalo 2,30 Kč, mohli bychom poskytnout Lepší školu pro všechny, jak se projekt na podporu vzdělání dětí ze sociálně slabších rodin jmenuje.
Člověk v tísni
Nezisková organizace Člověk v tísni přes 20 let pomáhá v krizových oblastech u nás i ve světě. Organizace usiluje o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost, v níž mají lidé kdekoliv na světě právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva.

Lepší vzdělání poskytuje dětem i možnost na lepší budoucnost. Snižuje míru nezaměstnanosti osob ze sociálně slabších rodin a vyloučených lokalit. Projekt pomocí skupinového doučování pomáhá znevýhodněným dětem překonat obtíže ve škole. Cílem je i zapojení rodičů do mimoškolní přípravy dětí, neboť právě rodiče hrají při vzdělání dětí klíčovou roli.

Proč používat Melindu?
Melinda nabízí unikátní způsob, jak pomáhat potřebným. Díky jednoduché a přehledné aplikaci si sami vyberete, který konkrétní projekt chcete podpořit - jednorázově nebo dlouhodobě, dokud organizace finanční prostředky pro projekt nezíská.

Chcete si aplikaci vyzkoušet? Nastavte si limit na zaokrouhlování 5 Kč a svůj měsíční limit. Chcete opravdu přispět? Zaokrouhlujte své platby klidně na 20 nebo 50 Kč a ponechte stejný měsíční limit. Pokud budete platit kartou častěji, přispívat budete pouze do vámi zvoleného limitu. Více vás aplikace nepustí.

Díky projektu bude moci organizace zajistit doučování po celé pololetí pro 7 dětí z ghetta ve vyloučené lokalitě, aby mohly studovat běžnou základní školu. Přispět můžete i vy, je to jednoduché. Stáhněte si aplikaci, vyberte projekt a nastavte si zaokrouhlení a měsíční limit a plaťte kartou.


Žádné komentáře:

Okomentovat