pátek 27. ledna 2017

Normálně pracovat znamená i normálně žít

Získala jsem sice cenu pro jednotlivce, ale je za ní schovaná práce pro mnoho lidí a výsledku si užívá vlastně celé naše město i turisté. Pokud do Třebíče zabloudíte i vy, přivítáme Vás ve Vrátkách s úsměvem, stejně jako naše domácí návštěvníky!
Nadace České spořitelny, která uděluje Cenu Floccus, nám v Třebíči pomáhala spolufinancovat dva projekty v židovské čtvrti - Přírodní zahradu za Vrátky a Pekárnu Vrátka. Moc jim děkujeme. Na té spolupráci je dobře vidět, že i my, malí, můžeme dokázat velké věci, když získáme podporu od velkých. My pak můžeme provozovat celoročně navíc různé aktivity i mimo běžné zaměstnávání. Aktivity, které rozvíjí pocit sounáležitosti. Nejvíce nás těší každodenní podpora těch, kterým chutnají dobroty z naší pekárny a kavárny a těch, jimž se líbí naše tvorba. Vás všechny, kteří jste u nás ještě nebyli, zvu: přijďte či přijeďte se přesvědčit o tom, že malá Vrátka nedělají ostudu velkému bankovnímu domu a díky podpoře můžeme otevírat Vrátka radostněji!
Vrátka se zaměřují na vytváření pracovních míst pro lidi, kterým život nerozdal nejlepší karty.
Co šikovné ruce zaměstnanců Vrátek umí? Třeba toto: http://eshop.vratka.cz/
Děkuji ze srdce za blahopřáním, která mi chodí k získání ceny za integraci osob s hendikepem do normálního života. Byla jsem oceněna za něco, co považuji za normální! Protože jsem sama člověk s hendikepem - tedy s nedostatkem něčeho, zažila jsem na vlastní kůži, že integrace úplně běžnou není. Věřte, že stále máme co napravovat a řešit! Jenže od nápadu k realizaci je cesta různě dlouhá a různě trnitá. A navíc - sám nejsi nic! K realizaci nápadů potřebujete tým a lidi v něm musí táhnout za jeden provaz a navíc musí navzájem respektovat svoje role i různé životní postoje. Co jeden vymyslí často realizují jiní. K pomáhání druhým není třeba jen odvaha, ale i empatie a přiměřený přístup ke každému člověku. A odvaha jedné osoby je málo platná, pokud nezíská podporu veřejnosti a hlavně pokud ti, které podporujeme, sami nechtějí.
Když jsem začínala, prvním úkolem bylo vymyslet název organizace. Symbolika se povedla a podařilo se ji přetavit do činů. Dnes otvíráme v Třebíči VRÁTKA už nejen symbolicky při získávání sebedůvěry a nových pracovních dovedností, ale hlavně otvíráme "vrátka" devíti provozoven, ve kterých pracují lidé s hendikepem. A právě jim také patří dík! Oni jsou těmi, kdo moji odvahu začít posunuli až do stavu dnešních dnů. Děkuji jim za něco, co není úplně samozřejmé. Za to, že i přes svoje nedostatky, pracují jak nejlépe mohou a rukama a srdcem vytváří mnoho výrobků, které těší děti i dospělé lidi v našem městě i široko daleko a které reprezentují šikovnost lidí s hendikepem i naše město. A lidem v Třebíči , našim každodenním zákazníkům, děkuji za to, že naši činnost respektují a podporují! Vždy, když berete za kliku některých "vrátek", tak svými nákupy dotahujete do konce tu integrační činnost. Když platíte za službu či výrobek, není to jen pouhá tržba. Je to potvrzení toho, že naše činnost je potřebná a bude dál pokračovat. Protože normálně pracovat znamená i normálně žít.

Zdeňka Palátová


Zdeňka Palátová stojí mezi laureáty Ceny Floccus druhá zprava; foto Jan Nechvíle
Z nominace Zdeňky Palátové na Cenu Floccus v kategorii Cena pro jednotlivce:
„I přesto, že sama přišla o sluch, myslela na druhé a založila organizaci Vrátka, která v současné době zaměstnává několik desítek hendikepovaných osob. Dala druhým šanci, aby byli pro společnost užiteční. Má na starosti internetovou poradnu, kde odpovídá na veškeré dotazy týkající se pracovně právních vztahů. Obnovila několik řemeslných aktivit (tkaní na tkalcovském stavu, pečení kváskového chleba).“