úterý 25. října 2016

Proč má smysl oceňovat neziskovky?

Oceňovat práci lidí v neziskových organizacích má velký smysl. A to minimálně ze tří pohledů.
Pohled první. Lidé v neziskovkách často věnují svou životní energii tomu, aby pomáhali těm, kteří se ocitli v těžkých situacích, kdy již nestačí pomoc rodiny či přátel. Své o tom vědí všichni ti, kteří mají ve svém okolí člověka s postižením, či pečují o své stárnoucí či již z tohoto světa odcházející rodiče, ale třeba i ti, kteří se bezprostředně setkali s drogovou či jinou závislostí.  Zkrátka, často neziskovky pomáhají v mezních situacích a za to jim patří uznání a velké poděkování. A každá “cena” je především poděkováním.
Pohled druhý. Každá “cena” je poděkováním veřejným. A to je důležité. Teprve když někomu poděkujeme veřejně, můžeme inspirovat další lidi k následování dobrého příkladu. A inspirovat k pomoci druhým za to přece stojí.
Pohled třetí. V Česku se rádi utvrzujeme v mírně cynickém pohledu na svět. Každé veřejné poděkování za pozitivní práci pro druhé má ale potenciál proměnit náš pohled na svět a na nás samé. Dává nám totiž naději, že svět není tak špatný, jak se nám jeví zprostředkovaný médii. A to je důležité pro budoucnost.
Proto má smysl oceňovat ty, kteří dělají něco pro druhé.       

Jiří Bárta, Nadace Via
psáno pro Respekt (říjen 2015)

Cena Floccus, kterou vyrobil sklář Lukáš Stejskal a objektivem zachytil Honza Nechvíle

PS: Proč jsme si půjčili rok starý text, který pro nás Jiří napsal?
Přemýšleli jsme totiž, jak přesvědčit lidi, aby se rozhlédli kolem sebe (nebo se koukli do zrcadla) a řekli si - jo, já přece znám neziskovky, které dělají svou práci vážně skvěle a svět by to měl o nich vědět. A já jim můžu pomoct aspoň tím, že je budu nominovat na Cenu Floccus. A když to vyjde, já budu mít radost, oni budou mít radost a navíc jim to i finančně pomůže. Tak doufáme, že jsme vás motivovali!

Do 10. listopadu 2016 může kdokoli nominovat organizaci, nebo jednotlivce, kteří jsou inspirací pro ostatní a působí v oblasti péče o seniory, lidi s mentálním postižením nebo prevence a léčby drogové závislosti. Cenu Floccus uděluje Nadace České spořitelny, a to třetím rokem. Finanční odměna s ní spojená činí pro organizaci 100 000 Kč, pro jednotlivce 50 000 Kč.


Žádné komentáře:

Okomentovat